GÓI MOBILE INTERNET VINAPHONE

BIG100

 • Dung lượng: 2.5 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: BIG100 gửi 6058

BIG200

 • Dung lượng: 5.5 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: BIG200 gửi 6058

BIG70

 • Dung lượng: 1.6 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: BIG70 gửi 6058

MAX

 • Dung lượng: 600 MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MAX gửi 6058

M25

 • Dung lượng: 150 MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: M25 gửi 6058

M50

 • Dung lượng: 500MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: M50 gửi 6058

MAX100

 • Dung lượng: 1.2 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MAX100 gửi 6058

MAX200

 • Dung lượng: 3 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MAX200 gửi 6058

GÓI BIG DATA

BIG100

 • Dung lượng: 2.5 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: BIG100 gửi 6058

BIG200

 • Dung lượng: 5.5 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: BIG200 gửi 6058

BIG70

 • Dung lượng: 1.6 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: BIG70 gửi 6058

GÓI EZCOM VINAPHONE

Quảng Cáo

CÁC GÓI CƯỚC 3G VINAPHONE THÔNG DỤNG

10.000đ/tháng

25.000đ/tháng

50.000đ/tháng

120.000đ/tháng

70.000đ/tháng

50.000đ/tháng

100.000đ/tháng

200.000đ/tháng

70.000đ/tháng

100.000đ/tháng

200.000đ/tháng