GÓI 4G VIETTEL

4G90

  • Dung lượng: 3GB
  • Thời hạn: 30 ngày

4G200

  • Dung lượng: 10GB
  • Thời hạn: 30 ngày

4G125

  • Dung lượng: 5GB
  • Thời hạn: 30 ngày

4G70

  • Dung lượng: 2GB
  • Thời hạn: 30 ngày

4G40

  • Dung lượng: 1GB
  • Thời hạn: 30 ngày

GÓI DCOM 3G VIETTEL