GÓI CƯỚC 3G/4G VIETTEL

MIMAX70

 • Dung lượng: 3GB
 • Thời hạn: 30 ngày

MIMAX70 0988246777 gửi 9123

MIMAX90

 • Dung lượng: 5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

MIMAX90 0988246777 gửi 9123

MIMAX125

 • Dung lượng: 8GB
 • Thời hạn: 30 ngày

MIMAX125 0988246777 gửi 9123

MIMAX200

 • Dung lượng: 15GB
 • Thời hạn: 30 ngày

MIMAX200 0988246777 gửi 9123

UMAX300

 • Dung lượng: 30GB
 • Thời hạn: 30 ngày

UMAX300 0988246777 gửi 9123

GÓI DCOM 3G VIETTEL

D500

 • Ưu đãi: 48GB
 • Thời hạn: 12 tháng

D500 0988246777 gửi 9123

DC300

 • Ưu đãi: 24GB
 • Thời hạn: 6 tháng

DC300 0988246777 gửi 9123

D120

 • Ưu đãi: 12GB
 • Thời hạn: 30 ngày

D120 0988246777 gửi 9123

D90

 • Ưu đãi: 10GB
 • Thời hạn: 30 ngày

D90 0988246777 gửi 9123

D70

 • Ưu đãi: 7GB
 • Thời hạn: 30 ngày

D70 0988246777 gửi 9123

D50

 • Ưu đãi: 3,5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

D50 0988246777 gửi 9123

D30

 • Ưu đãi: 2,5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

D30 0988246777 gửi 9123

D900

 • Ưu đãi: 84GB
 • Thời hạn: 12 tháng

D900 0988246777 gửi 9123

Gói Cước Khuyến Mãi

V90

 • Ưu đãi: Data + Gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

V90 0988246777 gửi 9123

T50K

 • Ưu đãi: Gọi + SMS
 • Thời hạn: 30 ngày

T50K 0988246777 gửi 9123

T70K

 • Ưu đãi: Gọi + SMS
 • Thời hạn: 30 ngày

T70K 0988246777 gửi 9123

T80K

 • Ưu đãi: Gọi + SMS
 • Thời hạn: 30 ngày

T80K 0988246777 gửi 9123

B100K

 • Ưu đãi: Data + Gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

B100K 0988246777 gửi 9123

B150K

 • Ưu đãi: Data + Gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

B150K 0988246777 gửi 9123