Cách đăng ký tài khoản EZPay Vinaphone

Cách đăng ký tài khoản EZPay Vinaphone

Cách đăng ký tài khoản EZPay Vinaphone

Tags:

Gói 3G phổ biến

10.000đ
  • Dung lượng: 50MB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: 25đ/50Kb
Soạn: MO M10 gửi 9084
70.000đ
  • Dung lượng: 3.8GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: Mua thêm data
Soạn: MO M70 gửi 9084
70.000đ
  • Dung lượng: 3.8 GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: Mua thêm data
Soạn: MO MIU gửi 9084
90.000đ
  • Dung lượng: 5.5GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: Mua thêm data
Soạn: MO MIU90 gửi 9084

Gói 4G phổ biến

70.000đ
  • Dung lượng: 3.8GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: Mua thêm data
Soạn: MO HD70 gửi 9084
90.000đ
  • Dung lượng: 5.5GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: Mua thêm data
Soạn: MO HD90 gửi 9084
120.000đ
  • Dung lượng: 8.8GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: Mua thêm data
Soạn: MO HD120 gửi 9084
200.000đ
  • Dung lượng: 16.5GB
  • Thời hạn: 30 ngày
  • Vượt gói: Mua thêm data
Soạn: MO HD200 gửi 9084