GÓI 4G MOBIFONE

DP100

 • Dung lượng: 2 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO DP100 gửi 9084

DP200

 • Dung lượng: 4 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO DP200 gửi 9084

DP300

 • Dung lượng: 6 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO DP300 gửi 9084

DP600

 • Dung lượng: 9 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO DP600 gửi 9084

GÓI 3G MOBIFONE

M70

 • Dung lượng: 1,6 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO M70 gửi 9084

M90

 • Dung lượng: 2,1 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO M90 gửi 9084

M120

 • Dung lượng: 3 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO M120 gửi 9084

MIU

 • Dung lượng: 600 MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO MIU gửi 9084

M10

 • Dung lượng: 50 MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO M10 gửi 9084

M25

 • Dung lượng: 150 MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO M25 gửi 9084

M50

 • Dung lượng: 450 MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO M50 gửi 9084

BMIU

 • Dung lượng: 3 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO BMIU gửi 9084

FAST CONNECT MOBIFONE

F500

 • Dung lượng: 48 GB
 • Thời hạn: 12 Tháng

Soạn: MO F500 gửi 9084

F200

 • Dung lượng: 20 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO F200 gửi 9084

F250

 • Dung lượng: 18 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO F250 gửi 9084

F150

 • Dung lượng: 9 GB
 • Thời hạn: 3 Tháng

Soạn: MO F150 gửi 9084

F120

 • Dung lượng: 12 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO F120 gửi 9084

F90

 • Dung lượng: 9 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO F90 gửi 9084

F70

 • Dung lượng: 7 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: MO F70 gửi 9084

Quảng Cáo

SIM 4G VIETTEL TRỌN GÓI
5GB x 12 Tháng

Giá: 390.000Đ

SIM 3G MOBIFONE F500 TRỌN GÓI
3GB x 12 Tháng

Giá: 349.000Đ